שם הכותב: תאריך: 06 דצמבר 2013

במסגרת  לימודי התואר השני שלי במינהל עסקים במכללה למינהל. אחד מקורסי החובה בהם אני משתתפת הינו אחריות תאגידית, המועבר על ידי ד"ר תמר ברקאי. אין ספק כי החשיבות הניתנת לאחריות תאגידית הולכת וגוברת בעידן המודרני, וכעורכת דין, הדבר גרם לי לחשוב כיצד "תפיסת התאוצה" של האחריות החברתית תאגידית באה לידי ביטוי בעולם המשפט.

בעולם המשפט, העקרונות עליהם מבוססת אחריות תאגידית עשויים להתבטא בדרכים שונות, ולאו דווקא במתכונת ה"קלאסית" כפי שבאה לידי ביטוי בתאגידים. בפוסט זה אדון בהשפעת התפיסה עליה מתבססת האחריות החברתית תאגידית ואותותיה בקרב סטודנטים בבתי הספר למשפטים ובקרב עורכי הדין.

המרכז לאחריות תאגידית

בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחתן של קליניקות משפטיות, בהן נחקרות תופעות "המשפט", קשרן לפן החברתי, ומשמעויותיהן על מקצוענותם המשפטית ועל אחריותם החברתית. מאפיין מרכזי של הפרקטיקה הקלינית הוא פן החינוך למודעות ומעורבות חברתית. מטרותיהן של הקליניקות הן להשתתף בפיתוח מחויבות מקצועית-ציבורית בקרב סטודנטים למשפטים, ובמתן שירות משפטי. הקליניקות כיום מהוות כוח חשוב וחיוני במסגרת האחריות החברתית במשפט. חינוך משפטי קליני כולל בתוכו מגוון של כישורים משפטיים וערכים, ומבוסס על התפיסה לפיה על משפטנים כפרטים, וכקולקטיב מקצועי, מוטלת אחריות לפעול למען שינוי חברתי אמיתי. הלכה למעשה, תוך הקצאת משאבים להשגת שינוי חברתי, מתעצמים הסטודנטים למשפטים, משפרים את מיומנותם המשפטית, ותורמים לניסיונם המעשי. כך להיבט ה"מוסרי" של תרומה חברתית מצטרף, כפועל יוצא, גם היבט "תועלתני", אשר מתבטא ברכישת ניסיון, ואף מקנה לסטודנטים בעתיד יתרון בהתמודדותם למשרות התמחות. כאשר לא אחת משרדי עורכי דין רבים מעדיפים את בוגרי הקליניקות עקב ניסיונם המעשי, אשר מבדל אותם מסטודנטים אחרים שעסקו ב"תיאוריה" בלבד.

 המרכז לאחריות תאגידית

אותותיה של אחריות חברתית תאגידית בעולם המשפט ניתן למצוא אף מחוץ לכותלי בתי הספר למשפטי – בפירמות  עורכי דין. כיום, יותר ויותר פירמות עורכי דין מפעילות תכניות שמטרתן תרומה לקהילת ובנוסף מטפלות בתיקים ללא חיוב בשכר טרחה (תיקי "פרו בונו" או "שכר מצווה"). ביטוי לכך ניתן למצוא אף בתכנית "שכר מצווה", המופעלת על ידי לשכת עורכי הדין החל משנת 2002. תכנית זו מספקת סיוע משפטי ללא שכר ונועדה להשגת צדק חברתי שבבסיסו התלות ההדדית בין הפרטים באותה חברה. מעניין לציין בהקשר זה כי בתחום השירותים המשפטים, להבדיל מתחומים אחרים, לקוחות המעוניינים בייעוץ משפטי ככל הנראה יפנו לפירמה שבכוחה להשיג עבורם את התוצאה המשפטית הטובה ביותר, ללא קשר לאחריות החברתית של אותה פירמה. זאת, בניגוד למוצרי צריכה למשל, אשר לצריכתם משמעות פחותה לרוב ביחס לסוגיות משפטיות (כך לדוגמא צרכן ייחס פחות חשיבות בין קניית נעלים מתוצרת X לנעליים מתוצרת Y, ולכן אי עמידה בסטנדרטים של אחריות חברתית תגרום לצרכן לשנות את צריכתו).

לסיכום, כיום ניתן למצוא ביטויים לעקרונות האחריות החברתית תאגידית הן בתחומים שאינם בעלי אופן מסחרי מובהק, כגון בתי ספר למשפטים, והן בתחום השירותים המשפטיים. ניתן לראות כי על אף שבתחומים אלו אין בהכרח "צרכן" שחפצים ביקרו, עדיין מיושמים עקרונות האחריות החברתית.

תגובות סגורות.