Date/Time Event
20/06/2020 - 21/06/2020
כל היום
יום הצדק החברתי הבינלאומי
21/06/2020 - 22/06/2020
כל היום
יום הצדק החברתי הבינלאומי
22/06/2020 - 23/06/2020
כל היום
יום הצדק החברתי הבינלאומי
23/06/2020 - 24/06/2020
כל היום
יום הצדק החברתי הבינלאומי
24/06/2020 - 25/06/2020
כל היום
יום הצדק החברתי הבינלאומי
25/06/2020 - 26/06/2020
כל היום
יום הצדק החברתי הבינלאומי
26/06/2020 - 27/06/2020
כל היום
היום הבינלאומי נגד שימוש בסמים וסחר לא חוקיים- 26.6
26/06/2020 - 27/06/2020
כל היום
היום הבינלאומי לתמיכה בקורבנות עינויים- 26.6
26/06/2020 - 27/06/2020
כל היום
יום הצדק החברתי הבינלאומי
27/06/2020 - 28/06/2020
כל היום
יום הצדק החברתי הבינלאומי
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Powered by Events Manager