שם הכותב: תאריך: 23 יולי 2013

הרצאה במסגרת התכנית למנהיגות סביבתית של המכללה למנהל אשר עוסקת בתועלות ובכדאיות הכלכלית של תחום הבנייה וכן, בקשר בין קיימות לבנייה ירוקה (גם בהיבטים התכנוניים והעיצוביים של הנושא). אנו רואים כיום שתחום הכלכלה הסביבתית הולך ותופס תאוצה במפת התעסוקה של המאה ה 21, והבנייה הירוקה היא חלק בלתי נפרד מאתגר זה. ההרצאה היא חלק ממיזם  של המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה המיועד להעצים חברי סגל של המכללה למנהל בתחום הבנייה הירוקה.

מרצה: רוני דניאל, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.

בנייה ירוקה

תגובות סגורות.