שם הכותב: תאריך: 27 דצמבר 2013

בעידן של היום, יותר ויותר חברות ותאגידים בארץ מיישמים באופן די נרחב פעילות בתחום האחריות התאגידית. למרות הפעילות הגוברת בתחום מצד החברות, בעיקר הגדולות בהן, עדיין נראה כי טרם הוטמעה העובדה כי ההון האנושי בחברה, בעצם היותם כמחזיקי עניין, הינו נדבך חשוב ביותר אשר צריך להיות מיודע ומעורב בפעילויות בתחום זה. בארגונים רבים, למרות הפעילות הסביבתית הענפה – כדוגמת בנק הפועלים, ולמרות היותם מובילי שוק במידה זו או אחרת, עובדי הארגון לא מודעים ואינם יודעים עד כמה עוצמת והיקף הפעילות בתחום האחריות התאגידית קיימת בארגונם. ברצוני להעלות על סדר היום שאלה שנראית בעיני חשובה ביותר: מדוע ארגונים לא מפיצים באופן נרחב בקרב עובדיהם את הידע על פעילותם במסגרת האחריות החברתית? מדוע ארגונים רבים עושים פעילות כה נרחבת בתחום האחריות החברתית בעוד שהם "מעלימים" מידע זה מהעובדים? הרי ברור לכל, שכאשר עובד ידע עד כמה החברה בו הוא עובד תורמת לסביבה, בדרך זו או אחרת, הרי שזה יעצים את תחושת השייכות שלו לחברה. תחושת השייכות, יכולה להפוך בקלות לסוג של תחושת מחויבות כלפי החברה מצד העובד, מרצונו כמובן, ובכך להעלות את רמת התפקוד שלו ובהכרח – גם את ביצועיו ותרומתו לחברה במסגרת תפקידו.

http://lewishistoricalsociety.com/wiki2011/article_image.php?image_type=article&id=126

החלטתי לקחת את עצמי כדוגמה למקרה עליו אני מדבר. אני עובד בבנק הפועלים מזה כ-15 שנים ולמעשה, אלמלא קורס סוגיות באחריות תאגידית במסגרת תואר שני, אותו אני עובר בסמסטר זה ובעקבות מטלת הקורס בה אני מנתח את האחריות התאגידית של הבנק – לא הייתי יודע כלל על קיומה של יחידה בבנק העוסקת ומיישמת את נושא האחריות התאגידית. האם לא ראוי שארגונים, בוודאי כאלו שהינם פעילים במיוחד בתחום אחריות תאגידית, יכירו בהון האנושי שלהם כמחזיק עניין מובהק ולדעתי, משמעותי ביותר לנושא האחריות התאגידית? כחלק מלימודי בקורס נראה לי ברור שעובדי החברה, המהווים את ההון האנושי שלה, הינם אחד ממחזיקי העניין להם יכולה להיות השפעה רבה על הארגון במסגרת האחריות החברתית שלו (ובד"כ אכן יש כזה כוח, בייחוד בארגונים הגדולים).

http://www.myavne.co.il/sites/yavne/UserContent/images/Yavne%20Irya/2013/12.06.13/poalim.jpg

יתרה על כך, אם נחזור לסוגיית בנק הפועלים, הבנק הוא מוביל שוק במדד מעלה בישראל בענף הפיננסי ובדירוג גבוה ביותר במדד  FTSE4Good העולמי ולמרות העשייה הרבה, עדיין עובדים רבים לא מודעים לפעילות העצומה של הבנק בסביבה בה הוא קיים. ואולי, לו היו יותר עובדים יודעים על כך, הם היו פונים אל היחידה בהצעות וברעיונות נוספים בהם יכולים הם באופן אישי לתרום לאחריות הסביבתית וגם אם לא הם באופן אישי, הרי שיכולים לתרום רעיונות לאופן בו יכול הבנק להגביר את פעילותו בתחום.

מוזמנים לקרוא את דוח הקיימות של בנק הפועלים לשנת 2012 >>

BankHapoalimCSRReport2012H-1

 

תגובות סגורות.