שם הכותב: תאריך: 12 אפריל 2016

paLR1Md

תקציר המאמר:

הזיכרון שלנו נוטה להיות קצר. כשאנו שומעים היום שבשנות ה-60 תאגידים אמריקאים טענו שאינטגרציה בין שחורים ללבנים במקומות עבודה הינה בלתי ניתנת ליישום ואינה עולה בקנה אחד עם התנהגות עסקית אחראית הרעיון נשמע לנו מופרך ומקומם. באותה מידה, רעיונות שנתפסים כיום כשוליים או הזויים עשויים להפוך בעתיד למובנים מאליהם.

המאמר "קודם הם מתעלמים ממך…" מציע מסגרת התבוננות מעניינת על מימד הזמן של אחריות תאגידית ועל השינויים שחלים לאורך זמן ביחסים שבין ציפיות חברתיות לבין התנהלות העסקית. בהשראת המשפט המפורסם של מהטמה גנדי "בהתחלה מתעלמים ממך, אחר כך צוחקים עליך, אחר כך נלחמים בך, ואז אתה מנצח" מציג המאמר ארבעה שלבים שנושאים חברתיים עוברים מבחינת התגובה של עסקים אליהם. מרבית הנושאים החברתיים מעסיקים בהתחלה רק קבוצות קטנות של אקטיביסטים וזוכים להתעלמות מצד עסקים. עם הזמן, כאשר הרעיונות זוכים לתהודה נרחבת יותר הם נתפסים כהזויים וזוכים ללעג ובוז. אירועים מכריעים שונים גורמים לנושאים להפוך בולטים יותר ואז עסקים מנסים להילחם בהם בעוצמה רבה עד שבהדרגה הם מתחילים להבין שהפסידו במאבק ומתחילים להיענות לציפיות החברתיות. לבסוף הנושא נטמע כל כך עמוק בנורמות ובחקיקה עד שתאגידים אינם יכולים שלא להתייחס אליו.

הדינמיקה הזאת לאורך זמן משפיעה גם על השאלה עד כמה אחריות תאגידית היא רווחית. בשלבים המוקדמים עלויות הטיפול בנושא חברתי הן גבוהות אך גם הפוטנציאל לזכות למוניטין ולגיטימציה בזכות טיפול זה גבוה. בשלבים מאוחרים, לעומת זאת, ההתנהגות הופכת לנורמטיבית ולעיתים אף מעוגנת בחוק ולכן עלויות היישום שלה נמוכות יחסית כי קיימים מנגנונים מובנים לביצועה ואילו עלויות ההפרה שלה גבוהות. יחד עם זאת, גם אם עלויות העמידה בציפיות אלה יורדות הרי שבשלב זה נכנסות סוגיות חברתיות חדשות לשלבים המתקדמים במחזור החיים ומייצרות בעצמן עלויות עבור העסק.

עוד מסקנות שעולות מתוך הדינמיקה הזאת קשורות לקשר ההדדי בין אימוץ נורמות אחראיות באופן וולונטרי לבין עיגונן בחקיקה. הדרישה הרגולטורית מעסקים לאמץ פרקטיקות עסקיות שונות שמגינות על מחזיקי עניין אינה מתרחשת בחלל ריק אלא במקרים רבים נוצרת כתגובה לכך שקודם לכן תאגידים פורצי דרך התחילו לאמץ מיוזמתם נורמות התנהגות בתחום זה. מתוך מסקנה זאת של המאמר ניתן להבין כי כל ניסיון לטעון כאילו עסקים יתנהגו בצורה אחראית רק אם יעשו זאת מיוזמתם ובאופן וולונטרי או להיפך – רק אם המחוקק יכפה זאת עליהם, מתעלם מכך ששני הכוחות פועלים בהדדיות ומשפיעים זה על זה.

המאמר תורגם במלואו וניתן לצפות בגירסתו המלאה בעברית כאן.

 

Save

Save

תגובות סגורות.