שם הכותב: תאריך: 01 דצמבר 2013

עו"ד יוסי רחמים הינו מרצה בבית הספר למשפטים של המסלול האקדמי המכללה למנהל, מתמחה בתחום דיני העבודה ושותף בפעילות המרכז לאחריות תאגידית במסגרת שולחנות עגולים בנושא "יחסי עובדים-מעסיקים".

הספר שכותרתו "זכויות העובדים בעת חילופי מעבידים" דן ומנתח בהרחבה את הדין המצוי והרצוי בישראל בנושא זכויות העובדים בעת חילופי מעבידים. חילופי מעבידים במקום העבודה בכלל, וחילופי קבלני כוח אדם וקבלני שירותים בפרט, הפכו לתופעה שכיחה מאוד בשנים האחרונות בישראל, זאת עקב הדינאמיות הרבה המאפיינת כיום את עולם העסקים.

המגוון הרחב של השינויים המבניים המתחוללים בבתי העסק, כגון מיקור חוץ, הפרדתו של מפעל, מתן זיכיונות להפעלת סניף רשת וכיו"ב, מעוררים לדיון מחדש את השאלה: האם שינויים אלו ראויים להיחשב אירוע של "חילופי מעבידים". אין תמה אפוא כי שאלת זכויות העובדים בעת אירוע שכזה הפכה לסוגיה מרכזית ובוערת בשנים האחרונות בתחום משפט העבודה, ואשר זוכה לראשונה בספר זה למחקר ולדיון מעמיק.

הספר דן, בין היתר, בנושאים הבאים:

  • תכלית משפט העבודה בעת אירוע של חילופי מעבידים
  • היקף ההגנה שיש ליתן לזכויות העובדים בעת חילופי מעבידים
  • מהו אירוע של חילופי מעבידים וכיצד ניתן לזהותו

 המחקר עליו מבוסס הספר זכה לפרס ע"ש מנחם גולדברג ז"ל, מטעם האגודה הישראלית למשפט העבודה ולביטחון סוציאלי.

כריכה- ספר של יוסי רחמים

תגובות סגורות.