שם הכותב: תאריך: 03 אוגוסט 2013

מטרת המרכז הינה לקדם התנהלות עסקית ברמה אתית גבוהה ובזיקה לערכי מורשת ישראל, בעיקר באמצעות שיפור הממשל התאגידי והאחריות החברתית והסביבתית של ארגונים כלכליים.

http://www.etika.org.il/

שייך לנושאים: ידע מהארץ והעולם

תגובות סגורות.