שם הכותב: תאריך: 15 מאי 2014

ד"ר תומאס אוסבורג, דירקטור לאחריות תאגידית אינטל אירופה, מציג את מושג החדשנות החברתית ואת האופן שבו הוא יכול לתרום לפיתוח בר-קיימא. אוסבורג מחבר בין עקרונות של חדשנות לבין מטרה ואמצעים חברתיים על מנת לייצר מודלים עסקיים חדשים ומנגנונים מבוססי-שוק שיספקו שגשוג בר-קיימא. הפרק המוצג כאן ומתורגם במלואו בעברית פותח את ספרו העוסק בנושא. אוסבורג היה אורח המרכז לאחריות תאגידית, בביה"ס למנע"ס, מסלול האקדמי המכללה למינהל בינואר האחרון:

 

Social Innovation _Osburg_heb

תגובות סגורות.