המרכז לאחריות חברתית תאגידית בבית הספר למנהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למנהל, רואה עצמו מחויב לעורר מודעות לקשת הנושאים הכלולים במונח אחריות תאגידית.
בלוג זה משמש מרכז ידע פתוח, חופשי, עדכני, נגיש ודינמי בתחום.
הפעילות בבלוג תעשה תוך שמירה על שקיפות, הוגנות ושוויון.
במטרה ליצור קוד אתי חי וכֵּן, כזה שיובן וימומש על-ידי כולנו, אנו מזמינים אתכם להשתמש בבמה אותה אנו מציעים- בלוג המרכז לאחריות תאגידית, ולהיות שותפים בגיבוש הקוד.
הבלוג מתחייב לסייע ולהעניק הדרכה וכלים מתאימים לכל אדם אשר מבקש להשמיע את דעותיו על נושאים מתוך עולם תוכן זה.

csr.colman