שם הכותב: תאריך: 22 מאי 2013

בכל שנה ב-22 במאי מצוין בעולם יום המגוון הביולוגי הבין-לאומי, במטרה להגביר את ההבנה והמודעות לשמירה על המגוון הביולוגי. האו"ם הכריז על שנת 2013 כשנת המים הבין-לאומית ובעקבות כך נבחר השנה נושא "מגוון ביולוגי ומים" כנושא המרכזי של יום זה.

biodiversity

מגוון הביולוגי (Biodiversity) הוא כלל המערכות האקולוגיות בכדור הארץ, על שפע המינים שבהם ויחסי הגומלין המורכבים בינם לבין עצמם ובינם לבין הסביבה. הוא מורכב משלוש רמות: מגוון המערכות האקולוגיות, מגוון המינים והמגוון הגנטי על פני כדור הארץ. ניתן להציג את שלוש הרמות בעזרת השוואה להרס יערות הגשם באמזונס*:

רמה 1: פגיעה מערכת אקולוגית >> צמצום שטחי המחיה מוביל להכחדת מינים.

רמה 2: פגיעה במגוון המינים >> צמצום יכולת הייצור של דור ההמשך.

רמה 3: פגיעה במגוון הגנטי >> ככל שרמת החיים עולה, כך עולה הפגיעה במגוון הביולוגי.

*על פי הערכות בכל עשור נכחדים בין 0.01 אחוז לחמישה אחוזים מכלל האורגניזמים בעולם. 

יחסי הגומלין בין היצורים השונים במגוון המערכת האקולוגית, מבקרים את קצב התהליכים המתרחשים בה ואת גודל האוכלוסיות המאכלסות אותה. קיומו של האדם ורווחתו תלויים במגוון הביולוגי ובשירותים שהמערכת האקולוגית מספקת, כגון שירותי ויסות ובקרה של הרכב הגזים באטמוספירה, מניעת סחף קרקע, פירוק וטיהור פסולת, גידולים חקלאיים ועוד כהנה וכהנה.

אנו לוקחים כמובן מאליו חלק גדול מהפעילויות המתרחשות בטבע, אך כאשר שמים אותן תחת זרקור המגוון הביולוגי, פעילויות אלו מקבלות אור חדש. דוגמה לכך היא פעולת האבקת צמחים. עופות או יונקים הניזונים מצוף אחראים להאבקה של גידולים חקלאיים – פעולה זו נראית לכאורה פעוטה ובעלת חשיבות מועטה, אך כאשר זן של חרק המאבק זן צמח מסוים נעלם, הצמח התלוי באותו חרק נעלם בעקבותיו. באופן זה מגוון המזון שאנו צורכים פוחת, ויש לכך השפעה על בריאותנו.

המגוון הביולוגי מדגיש את חשיבות הטבע לקיום החיים על פני כדור הארץ ויש קשר ברור בין מצב הטבע ומצב האדם. אסיים במילותיו של טשרניחובסקי: "האדם הוא תבנית נוף מולדתו", ככל שהנוף שלנו יפחת וידעך כך נדעך גם אנחנו.

למידע נוסף על יום המגוון הביולוגי הבין-לאומי בקרו באתר הזה.  

 

 

תגובות סגורות.