שם הכותב: תאריך: 19 ינואר 2013

בעידן התקשורת הזמינה בכל עת ומקום, לתאגיד יש אחריות להילחם בתופעה של שימוש לא הולם שעושים מנהלים ועובדים  במשאבי התקשוב של הארגון או במשאבי התקשוב הפרטיים בעודם נוכחים בחצרי הארגון הפיסיים והוירטואליים. שימוש לא הולם במשאבי התקשוב של הארגון, לשיטתי הוא שימוש במחשבים, מוצרי תוכנה, טלפונים חכמים והתקני רשתות תקשורת המידע הארגונית, הפנימית והחיצונית, שתוצאותיו נזק עסקי, משפטי, טכנולוגי או תדמיתי לארגון.

המרכז לאחריות תאגידית

 

עיון בפרטי התביעות המשפטיות שהוגשו לאחרונה במדינת ישראל, מגלה בין היתר אירוע של הטרדה מינית של עובדת ע"י מנהלה תוך שימוש במחשב במשרדה, או תביעה אפשרית של גרימת נזק לצד שלישי, לאחר כישלון הארגון במילוי תפקידו כמגן על עובד מפני אובדן רכושו בהימורים באינטרנט שהתבצעו מהמחשב הארגוני. נמצא שהתופעה שכיחה בכל סוגי הארגונים וענפי התעשייה – במשרדים ובחדרי הישיבות בארגונים פיננסיים, בתאי הפיתוח והניסויים בחברות היי-טק, ובאולמות היצור ורציפי הלוגיסטיקה במפעלי התעשייה המסורתית.

כך תקטינו משמעותית את חשיפת הארגון לנזקים עסקיים/משפטיים/טכנולוגיים/תדמיתיים-

1.מינוי מנהל אחריות תאגידית בטכנולוגיות מידע כבכיר בהיררכיה הארגונית.
2.התווית מדיניות מונעת במערכות מידע כחלק מהאסטרטגיה הארגונית שתשמש כהנחיה לכתיבת נהלים והטמעתם בארגון.
3.התקנה ועדכון תשתיות התקשוב הפיזיות והלוגיות לסינון, מעקב ובקרה קבועה.
4.מעקב אחר החידושים הטכנולוגיים ודפוסי ההתנהגות לשם עדכון הנהלים והתשתיות.
5.תכנון והטמעה של תוכנית הסברה ארגונית לחינוך,לכבוד הדדי ולסובלנות מגדרית.

הגנה על תשתיות תקשרות

כחלק ממדיניות האחריות התאגידית, מומלץ לארגון לפרסם לכל כי הוא אכן פועל לצמצום את תופעת השימוש הלא הולם במשאבי התקשוב של הארגון. הארגונים נדרשים גם להכיר בעובדה שתופעת השימוש הלא הולם במשאבי התקשוב שלהם עשויה להיות שכיחה אף יותר ככל שהטכנולוגיה תתפתח ותספק אמצעי תקשוב רבים, זמינים וזולים שיהיו ניתנים להפעלה בכל מקום ועל ידי חלק רחב יותר באוכלוסיה ולכן מומלץ להם להתחיל בפעולות להטמעת המדיניות לאלתר.

לשיטתי, על כל ארגון לקבוע מדיניות אקטיבית, עקבית וארוכת טווח המשולבת באסטרטגיה הארגונית ולנקוט בפעולות אפקטיביות למיגור תופעת השימוש הלא הולם במשאבי התקשוב שלו. יישום נכון של חמשת השלבים שהצגתי יסייע לארגון להקדים תרופה לתביעה או לפרסום מכתב ההתנצלות הבא.

 

תגובות סגורות.