שם הכותב: תאריך: 11 יולי 2015

מרצי הקורס: ד"ר נועם גרסל, מנהל ומנכ"ל אסיף אסטרטגיות וטלי נוה, יועצת חברתית באסיף אסטרטגיות

הפרקטיקום נערך על ועם החברות: "חבר" וחברת ההסעדה "קרנף". תודה לחברות על שיתוף הפעולה!

תגובות סגורות.