שם הכותב: תאריך: 27 דצמבר 2013

נושא האחריות התאגידית מובנה כבר שנים לא מעטות כחלק אינטגרלי מובן מאליו ברבים מהתאגידים, חברות ומוסדות מתוך רצון להצטרף לסטנדרטיזציה מובהקת תוך עמידה ויישור קו (או לפחות ניסיון) להתנהגות של אותו ארגון מול מחזיקי עניין וההשפעות ההדדיות. קיומו של סטנדרט בארגונים מערביים הוא לא סוד ומתקיים כאמור שנים לא מעטות, אולם עולה השאלה האם ארגונים במדינות העולם השלישי או לכל היותר מדינות מתפתחות בהם ישנן חברות ומוסדות אשר "מתחזקות" נושא זה, או לכל הפחות מודעות לתהליך בעולם המערבי אשר "מחייב". חשוב להבהיר שאין הכוונה לבדיקות ובחינות אותם עורכים תאגידים מערביים לספקי קצה, למשל – קבלנים וקבלני משנה במדינות עניות או מתפתחות, אשר מקיימות עימם קשרי מסחר ואספקה. עדות ראשונה שבולטת לעין היא תאגידי נפט ואחזקה בהודו  (Indian oil corporation) אשר התחילו בקידום נושאי קהילה ע"י תרומות ואירועי צדקה, כאשר המטרה הראשונית הייתה למקסם את השפעה ההדדית של מחזיקי העניין על הפירמות.

Third World

עדות נוספת מגיעה מהפיליפינים בהם ניתן להבחין בפרויקט של נדבן פיליפיני ידוע מקומי ( ריקארדו פאסקוואה) אשר עשה צעד אחד קדימה ודחף ארגונים מקומיים לסייע בצמצום העוני, זאת למרות שאין זה במסגרת עיסוק הליבה של החברה. מדינה נוספת שניתן לדגום היא פקיסטן (כן אנחנו לא מתבלבלים). במדינה קיים תאגיד נפט ענק בבעלות המדינה Pakistan State Oil  אשר לא מבטל את עניין האחריות התאגידית ואכן מציב אותו בסדר עדיפויות שלא נופל ממדינות שכנות .  מחקר שנערך באחת האוניברסיטאות במלזיה בנושא ה-CSR  באיראן מוצא כי קיים עניין באחריות חברתית, אולם בממדים יותר נמוכים בהשוואה למדינות שכנות או מערביות בכלל. אולם אין זה מאפיין רק את איראן, גם סעודיה נכנסת לקטגוריה זו בה מחקר מצביע כי נושא האחריות התאגידית אכן קיים במדינה. מהמחקר עולים  שני מאפיינים מאוד שליליים-  הראשון הוא שגם אם תאגידים מנסים למצב עצמם מבחינת נראות, בפועל הם אינם באמת פועלים בתחום, לא רק כי הם אינם "מקבלים" דחיפה מהרגולטור או הציבור, אלא  לא קיים רצון אמיתי להתפייס עם הציבור, סיבה נוספת היא שהממשל ידוע כבעל רמת שחיתות גבוהה אשר מונעת מהתפתחות סדר יום משמעותי של אחריות חברתית, אע"פ הפוטנציאל העצום הגלום בכמות התאגידים המקומיים.

crude april30 p.jpg

בפוסט זה נבחנה השאלה, (אע"פ שלא כלל המדינות נדגמו), האם קיים תחום CSR במדינות מתפתחות ובעולם השלישי. אכן נראה כי תחום זה מושרש בחלק מהמדינות וניתן לראות בבירור שישנם תאגידים מקומיים בעלי עניין לפעול בתחום אחריות התאגידית. אולם, במדינות מתפתחות ובעולם השלישי התחום הרבה פחות מפותח, לפחות למראת עין. ניתן להסיק אם כך שייתכן והעולם המערבי אכן פועל יותר בתחום יותר וככל הנראה מכורך נסיבות כגון רגולציה, ליברליות, הבנה ומודעות, לעומת מדינות אחרות אשר מגלות ניצני אחריות תאגידית.

תגובות סגורות.