שם הכותב: תאריך: 03 אוגוסט 2013

מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.

http://www.midot.org.il/

שייך לנושאים: ידע מהארץ והעולם

תגובות סגורות.