שם הכותב: תאריך: 26 נובמבר 2013

*שימו לב – מיקום הכנס השתנה לבניין מינהל עסקים, חדר 131 במסלול האקדמי המכללה למינהל*
האם ניתן להשתמש בדיני תאגידים כדי להסדיר חברות שצריכות לא רק לספק בידור אלא גם יש להם אחריות ציבורית לצופים ולקוראים? האם החוקים האלה מתאימים בכלל? האם החברות רוצות בזה?

הכנס יעסוק ברגולציה של חברות התקשורת בישראל – מעיתונים ועד טלוויזיה, באמצעות דיני תאגידים.

11-12 הזמנה

תגובות סגורות.