שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2013

מצגת של פרופ' בני גדרון בנושא "תשתית לניתוח עסקים חברתיים" במסגרת סמינר מחקר ייחודי שפרופ' גדרון מנהל בנושא עסקים חברתיים.

הסמינר מחקר מתקיים במסגרת המרכז לאחריות תאגידית בביה"ס למנהל עסקים במכללה למנהל.

תשתית מושגית לניתוח עסקים חברתיים- מצגת

תגובות סגורות.