אתר בית הספר למנהל עסקים / אתר המתעניינים בלימודי מנהל עסקים

בית הספר למינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל הוא המוסד האקדמי החוץ אוניברסיטאי הגדול בארץ למינהל עסקים.

בבית הספר לומדים כיום 4,700 סטודנטים לתואר ראשון ושני, ורבים מ-18,500 הבוגרים ובכללם 5,000 מוסמכים, מאיישים תפקידי ניהול בכירים בתעשייה, בשירותים, במגזר הפרטי, הציבורי והממשלתי.

בית הספר למינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל היה למוסד האקדמי החוץ אוניברסיטאי הראשון שהוסמך על-ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק B.A. במנהל עסקים, תואר מוסמך במנהל עסקים, M.B.A וב-2006 אישרה המועצה להשכלה גבוהה לבית הספר להעניק תואר שני מחקרי במינהל עסקים והוא הראשון והיחיד שהוסמך להעניק תואר כזה בנוסף לאוניברסיטאות.

אתר בית הספר למנהל עסקים / אתר המתעניינים בלימודי מנהל עסקים

דף הפייסבוק של בית הספר למינהל עסקים