שם הכותב: תאריך: 17 מרץ 2014

המכון לאחריות תאגידית

על עקרון השקיפות באחריות חברתית של תאגידים – בהתאם לתקן העולמי ISO 26000 והתקן הישראלי לאחריות 
10000 (2013 )

מאת: ליעד אורתר
ראש תחום דיווחי קיימות, המכון לאחריות תאגידית
במרכז האקדמי למשפט ולעסקים
www.csri.org.il

תגובות סגורות.