שם הכותב: תאריך: 12 דצמבר 2013

הרצאתה של עו"ד אלונה שפר (קארו), לשעבר מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה.

בנושא: צמיחה ירוקה – מחברים בין סביבה לכלכלה

הרצאת מבוא הפותחת סדרת מפגשים עם מובילים עסקיים וחברתיים, לתלמידי MBA  ותלמידי BA מתכנית המצטיינים

במסגרת המרכז לאחריות תאגידית,  בביה"ס למינהל עסקים, המכללה למינהל

תגובות סגורות.