שם הכותב: תאריך: 01 אפריל 2013

ארגון מעלה מפתח קריטריונים חדשים לדירוג מעלה 2014 ויש לכם אפשרות להיות שותפים לתהליך.

כיצד להיות מעורבים?
הבסיס לעדכון הוא השאלון הקיים. ניתן לעבור עליו ולשלוח הצעות והערות לפי הפרקים ובכלל.
ההצעות יוגשו לוועדה הציבורית הקובעת את הקריטריונים בדירוג ,לצד סקירות הסטנדרטים הקיימים בדירוגים מקבילים בעולם וניתוח ההתפתחות הסטנדרטים במשק הישראלי.

דגש מיוחד בעדכון זה יושם על פרק האתיקה.         
את ההצעות וההערות ניתן לשלוח למייל: derug@maala.org.il  

במהלך אפריל-מאי תתפרסם טיוטה ראשונה של הקריטריונים החדשים. על כן, פניות שתשלחנה עד תחילת אפריל יידונו במסגרת ועדות המשנה. לאחר פרסום הטיוטה הראשונה יתאפשר מהלך נוסף של הערות מהציבור.

 

תגובות סגורות.