שם הכותב: תאריך: 25 מרץ 2014

קול קורא לקבלת הצעות להקמת מרכז מחקר לאומי לחקר חומרים, פסולות, מחזור והשבה

המשרד להגנת הסביבה קורא בזאת לאוניברסיטאות מחקר להגיש הצעות להקמת מרכז מחקר לאומי לחקר חומרים, פסולות, מחזור והשבה בסיוע תקציבי של המשרד.

המשרד להגנת הסביבה מקדם תוכנית לאומית לצמיחה ירוקה בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3824 מיום 17/11/2011. במהלך גיבוש התוכנית הלאומית, זוהו פערי ידע ומחקר בתחומי טכנולוגיות סביבה בכלל ובתחום ניהול מעגל החיים של חומרים, הטיפול בפסולת, מחזור פסולות והפקת אנרגיה מפסולות בפרט.

הצטרפות מדינת ישראל לארגון ה – OECD מחייבת את ישראל לקדם טיפול וניהול אחראי של חומרי גלם ופסולת. בד בבד עם עידוד ותימרוץ הציבור להפחתת הצריכה במקור, חינוך לשימוש חוזר ולהפרדת הפסולת לזרמים שונים, פינוי פסולת למיון נוסף במידת הנדרש, טיפול בפסולת, מחזור (בפרט לאור עליית מחירי חומרי גלם ונדירותם), והפקת אנרגיה מהפסולות הבלתי מנוצלות מוצא המשרד, כי יש לצמצם – פערי ידע ולקדם מחקר בהבנת והערכת מחזור החיים הכולל של חומרים.

להגשת הצעות ופרטים נוספים הקליקו>>>

תגובות סגורות.