שם הכותב: תאריך: 07 מרץ 2013

ארגונים רבים, בארץ ובעולם, מתחילים להכיר בחשיבות הצורך ביישום אחריות תאגידית. כל ארגון בוחר להגדיר זאת אחרת ולהתייחס לכך באופן שונה, בין אם מדובר בהתייחסות לפן הסביבתי, לפן הכלכלי וכדומה. במטרה להציג את מגוון העשייה העשירה והמתפתחת בקרב ארגונים בישראל נקיים סדרה של ראיונות עם – מנהלי האחריות תאגידית בתאגידים שונים.

הפעם, אנחנו עורכים הכרות עם אמה שוצמן, מנהלת אחריות חברתית וקשרי אקדמיה בחברת מוטורולה סולושנס ישראל.

אמה שוצמן, מנהלת אחריות חברתית וקשרי אקדמיה, מוטורולה סולושנס

אמה שוצמן, מנהלת אחריות חברתית וקשרי אקדמיה, מוטורולה סולושנס

מוטורולה סולושנס מפתחת פתרונות תקשורת חדשניים, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות מן השורה הראשונה, עבור לקוחות עסקיים וממשלתיים ברחבי העולם.

כיצד הגעת לתפקיד זה? 

היחידה לאחריות חברתית הוקמה על-ידי ובתמיכת נשיא מוטורולה ישראל בשנת 2001 במטרה להפעיל תכנית אסטרטגית של מעורבות חברתית והעמקת הקשרים עם המוסדות האקדמיים. באופן טבעי, בשנת 2003 הורחב התפקיד לאחריות על כתיבת והפקת דו"ח האחריות התאגידית של מוטורולה ישראל בין השנים 2004 ו-2009. לפני כ-3 שנים מוניתי ע"י משרד האתיקה של מוטורולה סולושנס לשמש נאמן אתיקה במוטורולה סולושנס ישראל.

מה כולל תפקידך?

עיקר תפקידי הוא לעצב תכנית אסטרטגית למעורבות חברתית של מוטורולה סולושנס ישראל בקהילה בקרבה היא פועלת, ולוודא עמידה ביעדים שאנו מציבים לעצמנו מדי שנה בתחום זה. התכנית האסטרטגית עוסקת בין היתר בהתנדבות עובדים; שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים ועמותות; הפעלת תכנית מלגות לסטודנטים להנדסה ומדעי המחשב מרקע סוציו-אקונומי נמוך; הכנה ומעקב אחר התקציב השנתי להשקעה בקהילה; הכנת דו"חות פיננסיים של השקעות החברה בקהילה; דיווח על תכניות המעורבות החברתית להנהלת החברה. כנאמן אתיקה אני אשת הקשר לעובדים בכל שאלה, פניה או תלונה בנושא אתיקה.

למי את כפופה?

אני כפופה לסמנכ"ל משאבי האנוש ובמקביל גם מדווחת לנשיא מוטורולה סולושנס ישראל על תכניות חדשות, פעילויות עובדים מתנדבים, היקף ההשקעה השנתית של החברה בתכניות מעורבות חברתית ונושאים הקשורים לאתיקה.

מהי תפיסת העולם של החברה בתחום אחריות תאגידית וכל מה שקשור לנושא?

החברה פועלת מתוך מחויבות עמוקה לנהל את עסקיה בצורה חוקית ובהתאם לקוד האתי של החברה. הקוד האתי מבהיר לכל מחזיקי העניין מה הם כללי ההתנהגות על פיהם מחויבים העובדים לפעול מול חבריהם לעבודה, בעלי המניות, הלקוחות, גופי ממשל, שותפים עסקיים והקהילות בהם החברה פועלת.

כיצד באה לידי ביטוי פעילות החברה בתחום אחריות תאגידית?

כל עובד בחברה מחויב להשלים אחת לשנתיים את קורס האתיקה האינטרנטי של החברה. עובד חדש מקבל את הקוד האתי עם תחילת העסקתו, ויכול לקרוא את הגרסה המעודכנת ביותר המצויה באתר האינטרה-נט של החברה. הקוד האתי גם מצוי באתר האינטרנט (החיצוני) של החברה ומיועד גם לקהל חיצוני.

לסיוע בנושא זה, ישנם מספר גופים בחברה האמונים על הטמעה ובקרה אחר ציות לקוד האתי: משרד האתיקה, קו אתיקה ונאמני אתיקה.

תוכלי לתת לנו דוגמאות לפרויקטים שקידמה מוטורולה סולושנס ישראל מול מחזיקי העניין שלה?

התנהלות מול ספקים  אנו מעודדים רכש מאזורי פריפריה וספקים קטנים, מייעצים ומסייעים לספקים להפעיל תכנית בטיחות, גהות ושמירה על איכות סביבה ורוכשים מוצרים ממפעלים מוגנים המספקים תעסוקה מוגנת לאנשים עם מוגבלויות (למידע נוסף לגבי מגוון ספקים שהם מפעלים מוגנים).

התנהלות מול הקהילה תכניות הסיוע לקהילה שאנו מפעילים מתמקדות בחיזוק והעצמת אוכלוסיות מוחלשות לדוגמא : שעורי תגבור במתמטיקה ואנגלית באמצעות עובדים מתנדבים לשיפור ציונים ותוצאות בבחינות הבגרות; סיוע לעמותות בגיבוש התכניות שלהם ומציאת מקורות מימון לפעילויות העמותה. אנו תורמים לנושאים חברתיים למשל : סיוע נפשי לנפגעי פעולות טרור, נפגעי תקיפה מינית וכו'. לקראת החגים אנו מקיימים ימי קהילה בשת"פ עם עמותת "יד ביד" בלוד לאריזה וחלוקת חבילות מזון.

איכות סביבה  אנו ממחזרים בטריות, טונרים, נייר, ציוד אלקטרוני ואפילו שמן ממטבחי החברה. גריסת הציוד האלקטרוני נעשית באמצעות מפעל שמספק תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות- "אקולוגיה לקהילה מוגנת". ביטלנו גם שימוש בכוסות קרטון ועברנו לשימוש בספלים אישיים.

מה לדעתך היתרון בקיום מדיניות אחריות חברתית בארגון?

יישום של אחריות חברתית בארגון מאפשר שילוב בין השגת יעדים אסטרטגיים לבין מחויבות חברתית. הדבר תורם מאוד לתדמית הארגון בקרב הלקוחות, שותפים עסקיים והקהילה מחד ומחזק את תחושת השייכות של העובדים לארגון מאידך.

מאז הקמתה פועלת מוטורולה סולושנס בכל אתריה בעולם עפ"י אותם כלליים אתיים ועקרונות האחריות התאגידית – הנושא טבוע ב-DNA של הארגון וניתן לראות את ההתפתחות החיובית לאורך השנים. תקוותי היא  שבעתיד כל ארגון עסקי יידרש להוכיח התנהלות עסקית אחראית שתאפשר קיימות לארגון לאורך שנים רבות.

 

מנהל/ת בתחום האחריות תאגידית, אנחנו מזמינים אותך לפנות אלינו על מנת שנוכל לתת במה לעשייה בארגון שלך.

תגובות סגורות.