שם הכותב: תאריך: 30 אוקטובר 2013

 קיימות הינה תפישה אחראית והומנית שמחייבת את כולנו להתייחס למחר. הטמעה של הכרח קיומי זה יייאפשר לנו חיים וקיום – גם "מחר" .

הנהלת המכללה למנהל והמרכז לאחריות תאגידית אימצו תפישה זו ומיישמים אותה בתהליך מתמשך ובחיי היום יום.נ כידוע, בתחום מיחזור הנייר, נעשה איסוף שיטתי מפחים ייעודיים הממוקמים ליד מכונות הצילום. זאת במקביל לפעילות המתבצעת במכללה לצמצום משמעותי בכמות הנייר.

עתה,  בסיוע נדיב של בנק הפועלים שדרגנו את המיכלים אישיים לאיסוף נייר-בכל משרד ימוקם מיכל מעוצב וחדש, תרומת בנק הפועלים, המיועד לאיסוף נייר בלבד.

נא השליכו מעתה  את כל הניירת המיותרת למיכל זה.

פח האשפה ה"רגיל" מיועד לכל דבר פרט לנייר.

ברגע שהמיכל מתמלא אתם מתבקשים לקחת אותו ולרוקן באחד הפחים הממוקמים ליד מכונות הצילום בכל קומה. הנהלת הבית תדאג לאסוף את הנייר מהפחים הגדולים ולהעבירו לתהליך המיחזור הרגיל.

באופן כזה כל אחד מאתנו יהיה שותף לתרומה לשימור הסביבה.

4 2

תגובות סגורות.