1.בבלוג תתאפשר רק שפה וראויה הן כלפי הבלוגרים והן כלפי כל אדם אחר התורם לבלוג.
2.הבלוג מעודד ביקורת בונה, זאת תוך שימוש בשפה רהוטה ומכבדת.
3.הבלוג מבטא רוח טובה דיאלוג בונה ויחס של כבוד בין החברים בו.
4.בלוגרים תורמים ומשתפים אחרים במידע, רעיונות, "אני מאמין" אישי וידע. מטבעו הבלוג מזמין אי הסכמות ואפילו ויכוח – אלה יתנהלו ברמה עקרונית מנומקת. גם כאשר ויכוח מתלהט, השפה ואופן הביטוי ישמור על נאותות.
5.יישמרו בקפידה זכויות אדם – גיל, מגדר, עדה, לאום,דעה וכל מאפיין אישי אחר.
6.יישמרו בקפידה זכויות יוצרים- בהתאם לחוק זכויות יוצרים חוק 1911 .
7.הכתיבה תתבסס על תם לב, יושרה, הגינות, ניקיון כפיים ושקיפות.
8.פרסום פרטי מידע אישיים יתאפשרו רק אם יינתן אישור לכך מרצון חופשי.
9.מטרת הבלוג לספק מידע נרחב ככל האפשר על פעילויות בתחום אחריות החברתית והתאגידית בארץ ובעולם.
עשייה רבה מתבצעת על-ידי ארגונים שונים ומשכך אנו רואים חשיבות בדיווחים על פעילות זאת.  
מטבע הדברים הדיווחים והסקירה של פעילות זאת במסגרת הפוסטים השונים, כמו גם היוזמה להם, נעשית פעמים רבות, על ידי האחראים לתחום האחריות החברתית והתאגידית בארגונים אלו.הפוסטים המועלים לבלוג משקפים את פעילות הארגונים בתחום האחריות החברתית והתאגידית, ואין לראות בהם משום פרסומת לארגון. הבלוג אינו יכול להיות אחראי לתוכן ונכונות הדיווחים הללו.