שם הכותב: תאריך: 06 אוקטובר 2014

כאשר צרכנים רוכשים מוצרי אלקטרוניקה, אופנה, או מזון, הם עשויים לתרום בעקיפין לניצול עובדים, פגיעה בבעלי חיים, נזק סביבתי, או השפעות אחרות אליהן הם מתנגדים באופן עקרוני. תופעה זו של השפעת פעילות הגומלין בשוק על האופן שבו אנשים מעריכים נזק ופגיעה בצד שלישי נבחנת בניסוי מעניין שפורסם לאחרונה בכתב העת Science, שבו התאפשר למשתתפים לבחור בין הצלת חייו של עכבר מעבדה לבין קבלת כסף. החוקרים מצאו שכאשר קבלת ההחלטות התבצעה על ידי יחידים, שהתבקשו לבחור בין שתי אפשרויות, הנכונות להמית את העכבר הייתה נמוכה משמעותית מאשר כאשר ההחלטה התקבלה בשוק דו-צדדי או רב צדדי של מוכרים וקונים. בנוסף, במצב של פעילות גומלין בשוק המחיר תמורת חיים היה נמוך בהרבה לעומת המחיר שהמשתתפים נקבו כאשר הבחירה הייתה אישית. ממצאי הניסוי מאששים את ההשערה שפעילות גומלין בשוק נוטה לשחוק ערכי מוסר יחסית להעדפות אישיות מוצהרות והכותבים מציגים את המאפיינים של יחסי גומלין בשוק שלדעתם תרמו לכך.

המאמר תורגם לעברית עבור הקורס "מבוא לאתיקה ואחריות תאגידית" והוא מובא במלואו כאן.

תגובות סגורות.