שם הכותב: תאריך: 28 דצמבר 2012

בשנתיים האחרונות אומצו מספר חוקים המקנים לגופים כגון רשות ניירות ערך ורשות ההגבלים סמכויות אכיפה נרחבות, במקביל למסלול האכיפה הפלילי. חקירה וענישה פנים־תאגידית יכולות למנוע חקירה מצד הגורמים הרגולטוריים

בפברואר 2011 נכנס לתוקפו חוק האכיפה המינהלית ברשות ניירות ערך שמסמיך את הרשות להטיל עיצומים כספיים משמעותיים. ביוני 2012 הופעל חוק להגברת אכיפה בדיני עבודה, ובקרוב ייכנס תיקון לחוק ההגבלים העסקיים שמסמיך את רשות ההגבלים להטיל עיצומים כספיים משמעותיים על חברות מפרות.

את הכתבה המלאה של משה גורלי, שפורסמה בעיתון כלכליסט תוכלו לקרוא כאן:

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3585500,00.html

תגובות סגורות.