אתיקה

דן פרופר

הרצאתו של דן פרופר -"ניהול, אחריות, עסקים בישראל"

שם הכותב: תאריך: 06 ינואר 2013

במפגש השישי של הקתדרה הרצה דן פרופר  – יו"ר  "אסם" הרצאתו עסקה בנושא: "ניהול, אחריות, עסקים בישראל". המרכז לאחריות תאגידית, בבית הספר למנהל עסקים במכללה למנהל, יזם וקיים "מפגשי קתדרה לאחריות תאגידית". מפגשי הקתדרה, תחת ניצוחה וניהולה של טליה אהרוני, הורכבו מסדרת הרצאות שנתית שהועברו בשנת הלימודים תשע"ב  2011-12. ההרצאותלקריאת הפוסט המלא

רונית פישמן

הרצאתה של רונית פישמן-אופיר- "השקעה חברתית בגישה עסקית"

שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2013

במפגש החמישי של הקתדרה הרצתה רונית פישמן-אופיר- קבוצת פישמן. הרצאתו עסקה בנושא: "השקעה חברתית בגישה עסקית". המרכז לאחריות תאגידית, בבית הספר למנהל עסקים במכללה למנהל, יזם וקיים "מפגשי קתדרה לאחריות תאגידית". מפגשי הקתדרה, תחת ניצוחה וניהולה של טליה אהרוני, הורכבו מסדרת הרצאות שנתית שהועברו בשנת הלימודים תשע"ב  2011-12. ההרצאות הועברולקריאת הפוסט המלא

מוריאל מטלון

הרצאתו של עו"ד מוריאל מטלון- "הזיקה ההדדית שבין עולם המשפט לאחריות תאגידית".

שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2013

במפגש השלישי של הקתדרה הרצה עו"ד מוריאל מטלון- השותף המנהל, גורניצקי ושו"ת עורכי דין. הרצאתו עסקה בנושא: "בין חבות משפטית לחבות ציבורית- הזיקה ההדדית שבין עולם המשפט לאחריות תאגידית". המרכז לאחריות תאגידית, בבית הספר למנהל עסקים במכללה למנהל, יזם וקיים "מפגשי קתדרה לאחריות תאגידית". מפגשי הקתדרה, תחת ניצוחה וניהולה שללקריאת הפוסט המלא