משפט

מוריאל מטלון

הרצאתו של עו"ד מוריאל מטלון- "הזיקה ההדדית שבין עולם המשפט לאחריות תאגידית".

שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2013

במפגש השלישי של הקתדרה הרצה עו"ד מוריאל מטלון- השותף המנהל, גורניצקי ושו"ת עורכי דין. הרצאתו עסקה בנושא: "בין חבות משפטית לחבות ציבורית- הזיקה ההדדית שבין עולם המשפט לאחריות תאגידית". המרכז לאחריות תאגידית, בבית הספר למנהל עסקים במכללה למנהל, יזם וקיים "מפגשי קתדרה לאחריות תאגידית". מפגשי הקתדרה, תחת ניצוחה וניהולה שללקריאת הפוסט המלא