ממגוון פעילויות המרכז וכנסים בנושא אחריות חברתית תאגידית

יום להעלאת המודעות לאנשים בעלי מוגבלויות במכללה למנהל

Picture 1 of 29

מקוים שתהנו