ממגוון פעילויות המרכז וכנסים בנושא אחריות חברתית תאגידית

מתוך כנס "הקמפוס כמוביל תפיסת קיימות" בטכניון

Picture 3 of 29

מקוים שתהנו